Historie poštovního razítka města Dačice začíná dnem 1.4.1837, kdy byla v Dačicích otevřena první poštovní sběrna  K.K. Briefsammlung s pojezdní poštou. Vítězem výběrového řízení – provozovatel/nájemcem  za úplatu – se stal p. Peter Foit, který v součinnosti s poštovním expedientem pošty Želetava začal provozovat poštovní služby na Dačicku a okolí. Vlastní C.K. Poštovní stanice a C.K. Poštovní úřad byl v Dačicích otevřen až 1.července 1850 a prvním C.K. poštmistrem byl jmenován opět pan Petr Foit, v jehož profesi dále pokračovali jeho syn Badřich a dcera Anna Foitovi. Tyto stránky mapují historii razítek Datschitz / Dačice a okolních obcí, města Zlabings / Slavonice, okolních měst z příhraničí Rakouska: Dobersberg, Waidhofen ad Thaya a dále poštovní korespondenci rodu Dalbergů z let 1900-1941.