http://www.dacice.cz – město Dačice

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky Česká pošta – filatelie

http://www.informace-scf.cz Svaz českých filatelistů

http://www.infofila.cz/ – online magazín o filatelii

http://www.filatelie.cz/ – nakladatelství Pofis    http://www.frantisekbenes.cz/– soudní znalec

http://www.exponet.info/index.php?lng=CZ – virtuální výstava filatelistických exponátů

http://www.cpslib.org/pages-years/years.htm – databáze československý a českých známek

http://www.knihtisk.org/hradcany/hradcany.htm – stránky věnované známkám ČSR 1918-1939

 

CSR1

CSR1b