Revoluční přetisk  SVOBODNÉ DAČICE 9.V.1945

Revoluční přetisky známek z května 1945 patří (společně s přetisky Pošta Československá 1919) mezi diskutabilní co do oprávněnosti a pravosti, ale jsou prostě součástí naší poštovní historie a proto k nim musíme takto přistupovat; obzvláště, že nebyla jiná alternativa. Známky s nenáviděným Hitlerem byly jedinou možností, jak udržet poštovní provoz v prvních dne po konci války v chodu, v době, kdy se často válkou  rozdělené rodiny chtěli informovat o situaci a poštovní provoz byl nejdostupnější variantou. Na poštách se nacházely zásoby protektorátních známek a jako nejjednodušší možnost se nabízel přetisk známek za pomoci někdy až primitivních razítek s motivem lva, hvězdy, nápisu nebo pouze černou barvou zakrytý obličej AH.

I v Dačicích si místní filatelisté s pomocí poštmistra Pokorného v tiskárně p. Kasalého objednali přetisky celých archu (viz. příloha z knihy Karla Holoubka), kde se traduje legenda, že snad z důvodu opomenutí, snad z „opojné radosti“ nad koncem války, zhotovil tiskař zkušební přetisk na zbytkové známky s chybným datumem  SVOBODNÉ DAČICE 9.V.1949

Tuto chybu prý poté do druhého dne napravil s již správným  9.V.1945. K přetisku již byly použité celé archy neupotřebených známek, kde však není prokazatelně doloženo, kolik jich bylo.

V každém případě jsou tyto přetisky pro svou jednoduchost jedny z nejfalšovanějších. Na internetových aukcích je možné zakoupit různé přetisky, různé kvality, většinouz pocházející od padělatelů z Maďarska. Na fotografiích níže je pár příkladů:

  • kopie stránky z knihy: Karel Holoubek– „Revoluční – přetisky 1944 – 1945

 

  • falza na kompletní emisi – rozdílný font číslovky 5 – zakoupeno od maďarského prodejce na eBay
  • přetisky na maďarských známkách, které vybec nebyly v protektorátu Č+M platné a použitelné.

 

  • rozdíl ve fontu číslice – nejmarkantněji 5 – falzum

 

  • přetisky s rokem 1949

 

  • falzum celistvosti pravděpodobně vyrobené v Dačicích filatelistou p.Pokorným? Smíšená frankatura protektorátní a německé známky?  a tarifu, který není platný. Adresa správná platná dodnes 🙂 Přetisk shodný s originálem, tudíž vyrobeno v tiskárně p. Kasalého. Razítko nejisté s vylomeným nápisem Datschitz nahoře, upotřebeno již 9.V.1945, kdy přetisky vznikly až 10.května. Předpokládám, že se jedná o „opičku“ vyrobenou místními filatelisty, jak uvádí kniha Karel Holoubek. Zakoupeno eBay – prodejce Itálie