Nejstarší zmínka o počátcích poštovního provozu v Dačicích pochází z roku 1752, kdy se jako posel panství Dačice uvádí Bartoloměj Mikšíček (z rodu nám později známého sběratele moravských pohádek a pověstí Matěje Mikšíčka z Toužína), který jako posel docházel do Jihlavy a Želetavy – která se nařízením císařovny Marie Terezie –  ze 7. března 1750, kterým přeložila od 1. července hlavní poštovní kurs z Vídně do Prahy přes Znojmo a Jihlavu, stala pro Dačice hlavním poštovním uzlem. (před tím od roku 1617 vedl poštovní kurs starou trasou Vídeň-Holabrunn-Vratění-Slavonice-Český Rudolec-Kunžak-Jindřichův Hradec-Tábor-Votice-Jesenice-Praha)

Jako další pomocní poslové jsou uváděni Václav Šubrt a Michal Roth, kteří byli „v nutných případech obesíláni se zprávami na Jihlavu či Brno“. Z těchto počátků se  však bohužel dochovalo velmi málo písemností a toto jsou jediná doposud známá jména.

Originál poštovního štítu pošty Dačice ve sbírce Technisches museum – Post- und Telegraphenmuseum WIEN – který muzeu věnovala poslední poštmistrová z rodu Foitů – Anna Foitová

Sběrna dopisů – K. u K. Briefsammlung

        Rozvoj a vzrůstající hospodářský význam města Dačice si brzy vyžadoval i rozvoj poštovních služeb a tak, c. k. Vrchní poštovní úřad – správa Brno vydala dne 13. září 1836 dekret o veřejném výběrovém řízení na provozování k. k. Briefsammlung – poštovní sběrny v Dačicích. Toto bylo oznámeno ve věstníku, vyvěšeno na úřadě v Dačicích a přilehlých obcích a zároveň vyšel inzerát v tisku. 

Brünner Zeitung der K.K. priv. mähr. Lehenbank 4.12.1836

Konkurzní – výběrové řízení

          C.K. Vrchní poštovní úřad – správa,  dekretem ze dne 13. září 1836 vypisuje konkurz na zřízení poštovní sběrny dopisů ve městě Datschitz, kraji Jihlavském, které bude nejen přijímat a doručovat dopisy, ale také zpracovávat peněžní poukázky bez omezení a bude se muset vypořádat s jízdní poštou a menšími váhami do hmotnosti 3 liber.
          K obsluhovaným částem této poštovní sběrny patří tyto obce: Staré Hobzí, Bílkov, Biethorz, Borek, Brandlín, Chlumec, Dobrohošť, Panenská, Bedřichov, Heřmaneč, Jeníkov Velký i Malý, Kadolec, Kostelní Vydří, Chvalkovice, Černíč, Lipnice, Lipová, Lipolec, Veselíčko, Manešov, Markéta, Markvarec, Maršov, Maříž, Matějovec, Modletice, Mutišov, Nové Hobzí, Nový dvůr,  Němčice Dolní i Horní, Penikov Pěčín Malý i Velký, Písečná, Radíkov Horní i Dolní, Radlice, Hříšíce, Řečice, Rožnov, Český Rudolec, Cizkrajov, Slavětín, Stálkov, Třebětice, Toužín, Urbaneč, Olšany, Valtínov, Václavov, Bělčovice, Volfířov, Bolíkov, Woellting, Slavonice.
          Za poskytované služby, pro které je toto výběrové řízení do 5. prosince 1836 vypsáno, obdrží provozovatel poštovní sběrny roční odměnu ve výši 30 florinů a dále 10% z tržeb nad 300 florinů  listovních zásilek a dále 5% z peněžních poukázek a jízdní pošty. Vzhledem k tomu, že všechny úřední úkony musí být řádně provedeny, s výjimkou oficiálních manipulací, musí být záloha ve výši 200 florinů ve státních poukázkách složena, potvrzení a poplatky eráru poté budou proúčtovány.
          Sběrna dopisů bude s poštou Želetava v pravidelném třikrát týdně provozovaném povozním spojení a upřednostněn bude uchazeč, který se postará o nejlevnější podmínky tohoto výběrového řízení.
         S tímto obsluhovatelem poštovní sběrny bude uzavřena servisní smlouva ze strany této správy vrchního poštovního úřadu, jejíž podmínky lze vidět u C. K. Krajského úřadu v Jihlavě, na úřadě v Datschitz a v této výzvě vrchní poštovní správy.
       Všechny nabídky musí být podány níže podepsané poštovní správě ve výše uvedené lhůtě společně s křestním certifikátem, potvrzením o složení kauce, potvrzení schopnost této služby, stejně jako doklad o sídle a morálních vlastnostech.
                                                                                                    C. K. Vrchní poštovní správy III. Brno 19. listopadu 1836

Vítězem tohoto výběrové řízení se stal místní obchodník p. Petr Foit z domu č. 86 (dnešní ulice Komenského – dům vedle hasičské. zbrojnice). Petr Foit se narodil 19.10.1790 kupci Johannovi a Marii Foitové, a byl stejně jako jeho otec původně obchodník. Jeho manželkou byla Marie, roz. Šantrůčková – dcera pivovarníka z Třebíče č.2 a spolu měli 5 dětí, z nichž nejstarší syn Friedrich Johann Jacob (Bedřich) se stal později jeho nástupcem v úřadě. 

K 1.dubnu 1837 byla tedy v Dačicích úředně zřízena poštovní správa prvního stupně K. K. Briefsammlung – poštovní sběrna, kde se shromažďovala korespondence a ostatní poštovní manipulace. Tato sběrna byla obsluhován v součinnosti s expedientem pošty Želetava, který byl s Dačicemi v pravidelném jízdním spojení.

Seznam císařsko-královských poštovních sběren z roku 1841 – Dačice p. Peter Foit 

28.7.1837, první používané razítko Dačic z doby předznámkové je řádkové, tvořeno pouze nápisem DATSCHITZ psacím písmem a to v černé barvě (1837) a modré barvě (1838). Razítko je bez datumu. 

19.1.1840, druhé razítko Dačic s datumem.

1838, pečeť poštovní sběrny Dačice

20.12.1837,  potvrzení o zaslání úředního cenného psaní v částce 1 florin 23 kr. na Apelační soud Brno, podepsán Petr Foit.

C.K. Poštovní úřad Dačice 

Dačicím, které se staly od roku 1850 sídlem politického okresu (podkrajský úřad do 1855, 1855-1868 okr. úřad, 1868- okr. hejtmanství) bylo rozhodnutím C. K. Poštovního a telegrafního ředitelství v Brně přiděleno v roce 1851 právo vlastního c.k. Poštovního úřadu, sběrny a tak v roce 1855 je již město společně se Slavonicemi uváděno v poštovním věstníku mezi 67 moravsko-slezskými poštovními úřady a stanicemi.

Prvním poštmistrem a vítězem výběrového řízení c.k. Poštovní stanice a c.k. Poštovní úřad se stal opět Petr Foit, nyní již s celoroční odměnou 200 zl. Dačice udržovaly spojení poštovními jízdami s Jemnicí, Telčí, J. Hradcem a Počátkami, Slavonicemi, Mor. Budějovicemi a Jihlavou. Nejdůležitější zůstalo spojení na poštovní stanici Želetava, kdy byla zřízena i spěšná pošta, a v pozdějších letech vykonávána přeprava i dvakrát denně. 

Tím, že byla v Dačicích zároveň zřízena i jízdní pošta, musela splňovat poštovní předpisy a tak byla stanice vybavena 6 koňmi a 4 postilióny, 1 vozem koleskou a 2 poštovními vozy a 1 sáněmi. Jako postilióni jsou uváděni Prokop Veselý a Jan Sadílek.

Fotografie pošty Slavonice – poštovní dostavník v jednotné c. k. národní barvě černo-žluté s nápisem Altstadt (Staré Město). Postilon=kočí v typické vysoké čepici.

Poštovní spojení na Vídeň od roku 1852 dále obstarávali smluvní přepravci – formani. Zde jsou uvádění (sousedé  z Hradecké ulice), p. Matyáš Netík, František Karpíšek a později i František Slavík, kteří při svých pravidelných cestách do přístavu v Terstu doručovali poštovní manipulaci do Vídně.

Poštmistr Petr Foit umírá 24.6.1854 na plicní komplikace a v úřadě je po výběrovém řízení potvrzen jeho syn Bedřich, který se oficiálně 2.10.1854 stává druhým dačickým poštmistrem.

Bedřich Foit zastával úřad až do roku 1881. kdy se poštmistrem stává jeho sestra Anna Foitová a tento úřad zastává až do roku 1898.

 

4.7.1872, potvrzení, podací lístek – recepis na doporučené psaní, podepsán Bedřich Foit.

Budova staré pošty okolo 1930

…NEDOKONČENO

Zavedení Zemské poštovní služby na poště v Dačicích 1894

         V poštovním úřadu správního okresu Dačice bude od 16.dubna 1894 zavedena tato roznášková služba. Roznáškový rajón bude 2 doručovateli dle následujícího plánu doručován:

           Rajón 1. (pondělí, středa a pátek) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno. – příchod do Hříšnice v 9 hodin, zdržení 15 minut, odchod 9:30 – příchod Bílkov v 10:30, zdržení 15 minut, odchod 10:45 – příchod Dobrohošť v 11:05, zdržení 10 minut, odchod 11:15 – příchod Budiškovice v 12:30, zdržení 30 minut, odchod 13:00 – příchod Manešovice v 13:45, zdržení 15 minut, odchod 14:00 – příchod do Dačic 16:00

          Rajón 2. (čtvrtek a sobota) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno – příchod do Hradišťka v 8:45, zdržení 15 minut, odchod 9:00 – příchod Chlumce v 9:00, zdržení 15 minut, odchod 10:45 – příchod Dobrohošť v 11:05, zdržení 10 minut, odchod 11:15 – příchod Budiškovice v 12:30, zdržení 30 minut, odchod 13:00 – příchod Manešovice v 13:45, zdržení 15 minut, odchod 14:00 – příchod do Dačic 16:00

          Rajón 3. (pondělí, středa a pátek) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno. – příchod Dol.Němčic 9:00, zdržení 15 minut, odchod 9:10 – příchod Kostelní Vydří v 10:00, zdržení 15 minut, odchod 10:15 – příchod Prostřední Vydří v 10:50, zdržení 10 minut, odchod 11:00 – příchod Černíč v 12:00, zdržení 20 minut, odchod 12:20 – příchod Velký Pěčín v 12:50, zdržení 15 minut, odchod 13:05 – příchod Malý Pěčín v 13:50, zdržení 15 minut, odchod 14:05 – příchod do Dačic 15:05

          Z poštovních schránek zřizovaných v obcích Budiškovice, Kostelní Vydří a Lidéřovice bude uložená korespondence příležitostně vyzvedávána doručovateli  a odváděna na poštu v Dačicích. Kromě doručování a shromažďování pošty každý doručovatel obstarává použití poštovních služeb. Na přijaté doporučené dopisy, peníze a cennosti, jakož i spořící vklady a poštovní poukázky jsou vydávány interní potvrzení. Doručovatel má rovněž právo na vlastní náklady a riziko, aby se zabýval výkonem soukromých služeb za provizí, pokud jsou slučitelné s jeho skutečnou profesí.