V Dačicích působí Klub filatelistů – KF 02-48

Pravidelné schůzky se konají každou třetí/druhou neděli v měsíci v Hotelu Stadion od 10:00 hod.

Příští schůzka … po covidu 🙂

Jste srdečně zvání !