• 1. razítko Dačic bylo použito s otevřením sběrny poštovních dopisů dne 1.4.1837 – označení A.8 – dle Monografie československých známek, Votoček a spol.
  • nejstarší, ještě předznámkové razítko je řádkové, tvořeno pouze nápisem Datschitz v černé barvě (1837) a modré barvě (1838). Razítko je bez datumu a je 38 mm dlouhé a 9 mm vysoké
  • První známé použití razítka Datschitz je s černou barvou a od roku 1838 i v modré barvě. Barevné provedení razítek ale není dodnes patřičně objasněno, a tak předpokládáme, že byla poštmistry používána barva právě dostupná. Již v roce 1817 sice byla kancléřským dekretem stanovena barva na obyčejné zásilky černá a na proplacené a rekomandované zásilky červená, ale toto nebylo povětšinou dodržováno. V roce 1839 tak bylo vydáno nové nařízení, které přikazuje použití pouze černé barvy. I přes toto nařízení se u razítka DATSCHITZ (nejen) v období 1838-1950 setkáváme i s barvou modrou a zelenou.   /zdroj. Monografie pošt. razítek/

 


I.razítko 1837-1838
1. razítko města Dačice Datschitz