Rezidence rodu Dalberg – zámek Dačice

Šlechtický rod komořích z Wormsu, svobodných pánů z Dalbergu pocházel z Horního Porýní, a lze jej spolehlivě doložit od roku 1239. Baron Friedrich Karl (1787-1814) ze starší linie zdědil po Johannu Friedrichovi (+ 1809), posledním hraběti z Osteinu statky a zámky Malešov a Roztěž u Kutné Hory a Dačice. Baron Friedrich Karl převzal v roce 1810 i jméno hrabat Osteinů. Protože byl bezdětný, zdědil tyto majetky jeho bratr Karl Anton (1792-1859), ale jméno Ostein již převzato nebylo. V roce 1816 mu byl udělen český inkolát. Jeho syn Friedrich Ferdinand (1822-1908), majitel Dačic, Roztěže a německých statků, byl ornitolog a věnoval se ornitologické fauně na Moravě. Byl také sběratelem minerálů a motýlů. Jeho starší syn Karel Heribert (1849-1920), majitel Malešova, byl v letech 1889-1893 poslancem českého sněmu. V držení rodového majetku následoval jeho bratr Friedrich Egbert (1863-1914), který se věnoval publicistice a působil v redakci Katolických dělnických novin ve Vídni a ve strukturách Křesťanskosociální strany Rakouska. Friedrich podnikl také cestu do Palestiny a publikoval o ní obsáhlý cestopis. Ani jeden z jeho dvou synů, Josef (1906-1929), Johann (1909-1940) se neoženil a rod baronů Dalbergů po meči vymřel. Dědicem statků se stal Franz Karl Salm-Salm (* 1917), syn Marie-Anny z Dalbergu (1891-1979), provdané za prince Franze Salm-Salm (1876-1964).  zdroj* 

 

https://www.zamek-dacice.cz/cs


Galerie dopisů/obálek/ rodu Dalbergů z let 1905-1940

Korespondence je adresována na barona Friedricha Egberta (1863-1914)  a převážně na manželku baronku Karolinu von Raab (1874-1935), která po Friedrichově E. smrti v roce 1914 dědila zámek v Dačicích + její dva synové Josef (1906-1929) a Johannes (1909-1940), který se po r. 1935 stává jediným majitelem.  Johannes (Jan) umírá v roce 1940 bez dědice, jímž rod Dalbergů vymřel po meči.

smuteční oznámení Friedricha Egberta Franze (1822-1908), otce Friedricha Egberta (1863-1914) zaslaný Princi Lobkowitz – Schwarzenberger Palais Praha    +    scany smutečních oznámení rodu Dalbergů


DALBERG