Poštovní a telegrafní úřad Slavonice

Na podkladě žádosti starosty Josefa Langthalera zřídilo ředitelství pošt v roce 1848 nestátní poštovní úřad ve Slavonicích s povozní poštou do dolnorakouského Waidhofenu, Dačic a Vratěnína. Vedením pošty byl pověřen Karl König. Do této doby se ve Slavonicích nacházela v domě švadleny paní Pacher pouze poštovní sběrna, kterou obsluhoval společně s Maříží a Dačicemi listovní expedient ze Želetavy, později z Dačic. V roce 1885 Slavonice disponovaly c. k. Poštovním a telegrafním úřadem.


Slavonice - AT - 1920-1939